• Meny
  • ?
  • Sök
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
18495 underhållsstöd Juridik
Samhälle
18496 Utbildningsdepartementet Egennamn
Politik
18497 Utrikesdepartementet Egennamn
Politik
18498 utrikespolitik Politik
18499 utslagsröst Föreningsliv
18500 val Föreningsliv
Politik
18501 uttalande
18502 verksamhetsplan Föreningsliv
18503 vetorätt Föreningsliv
18504 vidimera Föreningsliv
Ekonomi
18505 visstidsanställning
18506 visstidsanställning
18507 vuxenstudiestöd
18508 värderingar
18509 yrkande Juridik
Föreningsliv