• Meny
  • ?
  • Sök
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
18591 fokus
18589 Rudbeckskolan Utbildning
Egennamn
18588 lyfta fram
18587 uttal
18586 samvete Tecknet är mindre vanligtmv
18585 pelikan Djur
18584 pelikan Djur
18583 efterfrågan Ekonomi
18582 efterfrågan Ekonomi
18581 vi två Siffror
18580 ställa in
18579 komma hit (många)
18578 de åtta Siffror
18577 ni åtta Siffror
18576 vi åtta Siffror