• Meny
  • ?
  • Sök
Sökresultat: 687 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
15245 metafor Tecknet är mindre vanligtmv Lingvistik
14982 korpus Tecknet är mindre vanligtmv Lingvistik
06983 latin Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Lingvistik
06984 latin Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Lingvistik
11359 hjälpverb Lingvistik
11702 vokal Lingvistik
11360 homonymi Lingvistik
11705 vokal Lingvistik
11361 huvudsats Lingvistik
11706 verbfras Lingvistik
11362 hyperonymi Lingvistik
11708 ytkasus Lingvistik
11363 hyponymi Lingvistik
11711 yttrande Lingvistik
11364 hypotes Lingvistik