• Meny
  • ?
  • Sök
Sökresultat: 685 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
14982 korpus Tecknet är mindre vanligtmv Lingvistik
15245 metafor Tecknet är mindre vanligtmv Lingvistik
06983 latin Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Lingvistik
06984 latin Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Lingvistik
11528 pragmatik Lingvistik
12158 skrivprocess Lingvistik
02150 aktiv Lingvistik
11529 predikat Lingvistik
Matematik
12159 skrivstrategi Lingvistik
11530 predikat Lingvistik
12160 lexikongrammatik Lingvistik
10161 analys Lingvistik
11531 prefix Lingvistik
12161 EEG Lingvistik
Sjukvård
11533 presens Lingvistik