ID Ord Transkription Kommentar Ämne
02906
apelsin
Mat & Dryck
04583
apelsin
Mat & Dryck
01539
1
apa
Djur
04677
apa
Österberg 1916
Djur
05890
1
apa
Djur
17585
användbar
17569
användarnamn
Data & Teknik
01678
1
användarbaserad teori
Språkvetenskap
02502
1
användarbaserad teori
Språkvetenskap
02534
1
användarbaserad teori
Språkvetenskap
02915
1
användarbaserad teori
Språkvetenskap
04440
använda rösten
02375
använda
användare
15279
antropologi
15280
antropolog
Yrken
Feedback?