ID Ord Transkription Kommentar Ämne
19169
rotselleri
Mat & Dryck
19170
parafras
parafrasering
19171
omskrivning
19172
omskrivning
19173
arbetsminne
Data & Teknik
19174
arbetsminne
Data & Teknik
19175
chips
Mat & Dryck
19176
klaff
Tecknet är mindre vanligtmv Film
19177
tagning
Tecknet är mindre vanligtmv Film
19178
synk
Tecknet är mindre vanligtmv Film
19179
scripta
Tecknet är mindre vanligtmv Film
19180
koordinator
Tecknet är mindre vanligtmv Film
19181
platschef
19182
Oden
Mytologi
19183
Tor
Mytologi
Feedback?