ID Ord Transkription Kommentar Ämne
10304
ära
aktning
05537
ärende
08051
ärftlig
ärftlighet
07204
ärkebiskop
Religion
Yrken
07205
ärkebiskop
Religion
Yrken
06016
ärlig
09163
ärlig
09162
ärofull
08537
ärr
01843
ärta
ärtor
Växter
Mat & Dryck
09132
ärta
ärtor
Mat & Dryck
05699
ärtsoppa
Mat & Dryck
05538
ärtsoppa
Mat & Dryck
12219
ärtsoppa
Mat & Dryck
03101
ärva
Feedback?