ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00076
hälsa
hälsning
00077
1
viska
00078
sankta
sankte
Religion
Jul
00079
onödig
00080
fred
00081
lugn
00082
stilla
stillhet
00083
bra
00084
toppenbra
00085
likgiltig
inte intresserad, ointressant
00086
bra
00087
duga
duglig
00088
svar
00089
segla
Fordon
Hobby
00090
hemifrån
Feedback?