Sök:
FEEDBACK

Välkommen till
Svenskt teckenspråkslexikon

Målsättningen med ”Svenskt teckenspråkslexikon” är att på sikt publicera ett så komplett teckenspråkslexikon som möjligt.

Dokumentationen av det svenska teckenförrådet görs inom lexikonverksamheten på Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. Cirka 23 000 tecken är registrerade varav 19 939 är publicerade i lexikonet.

Senaste uppdatering

Vi uppdaterar kontinuerligt lexikonet med nya tecken samt uppdaterar våra befintliga tecken.

  • Totalt antal tecken: 19 939 st
  • Senaste uppdatering: 2022-05-18

Search in English

Search in English Here you can search for Swedish signs using an English word.

Senast tillagda tecken