• Meny
  • ?
  • Sök
Sökresultat: 48 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
06932 katolik Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Folkgrupper
06963 kristendom Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Folkgrupper
07023 muslim Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Folkgrupper
17775 svenskar Folkgrupper
17779 tysk Folkgrupper
03311 skinhead Folkgrupper
03647 eskimå Folkgrupper
07091 protestant Religion
Folkgrupper
07092 protestant Religion
Folkgrupper
07093 protestant Religion
Folkgrupper
03996 flyktingar Folkgrupper
10070 aborigin Folkgrupper
03669 romer Folkgrupper
06840 hebre Religion
Folkgrupper
10094 afrikan Folkgrupper