Sökresultat: 686 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
04767
befäst kunskap
Lingvistik
02573
begrepp
begripa
Lingvistik
04777
begrepp metynomi
Lingvistik
11218
begreppsbildning
Lingvistik
05053
begreppslig metafor
Lingvistik
05210
bestämd form
Lingvistik
11219
bestämd form
Lingvistik
11719
bestämhet
Lingvistik
11720
bestämhet
Lingvistik
11722
bestämhet
Lingvistik
07574
beteckning
Lingvistik
11220
beteckning
Lingvistik
11221
beteckning
Lingvistik
11222
betoning
Lingvistik
16017
betydelsebärande
Lingvistik
Rapportera fel