Sökresultat: 686 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
11250
deiktisk
deixis
Lingvistik
11832
deklination
Lingvistik
11253
denotation
Lingvistik
04462
deskriptiv
Lingvistik
11256
diakronisk
Lingvistik
00137
dialekt
Lingvistik
11259
diates
Lingvistik
12154
didaktik
Lingvistik
12155
didaktik
Lingvistik
11260
direkt anföring
Lingvistik
11828
direkt objekt
Lingvistik
12096
disposition
Lingvistik
12097
disposition
Lingvistik
11261
ditransitiv
Lingvistik
11263
djupkasus
Lingvistik
Rapportera fel