• Meny
  • ?
  • Sök
Sökresultat: 687 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
06983 latin Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Lingvistik
06984 latin Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Lingvistik
14982 korpus Tecknet är mindre vanligtmv Lingvistik
15245 metafor Tecknet är mindre vanligtmv Lingvistik
11367 idiolekt Lingvistik
11715 ögonkontakt Lingvistik
11368 ikonisk Lingvistik
11716 öppen ordklass Lingvistik
11369 imperativsats Lingvistik
11717 överordnad Lingvistik
11371 imperativsats Lingvistik
11718 översätta Lingvistik
11372 imperfekt Lingvistik
11719 bestämhet Lingvistik
05558 översättning Lingvistik