Sökresultat: 686 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
06983
latin Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Lingvistik
06984
latin Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Lingvistik
14982
korpus Tecknet är mindre vanligtmv Lingvistik
15245
metafor Tecknet är mindre vanligtmv Lingvistik
11374
inanimat Lingvistik
11722
bestämhet Lingvistik
11375
indirekt Lingvistik
11723
numerus Lingvistik
11377
indirekt anföring Lingvistik
11725
numerus Lingvistik
05558
översättning Lingvistik
08908
fras Lingvistik
04267
påstående Lingvistik
11378
infix Lingvistik
11726
argumentstruktur Lingvistik
Rapportera fel