Sökresultat: 414 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
09536

erhålla
10259
varm
09537

ge
10255
varifrån
09538
få syn på något
10258
varifrån
09539
fånge
10254
varg
Djur
09540
får
lamm
Djur
10252
varför
09541
fästman
10249
var
09544
fästmö
10247
vad
09545
föda
Feedback?