Sökresultat: 12 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
01142
budskap
Religion
Översättningsvetenskap
19499
copingstrategi
Översättningsvetenskap
00807
data
Data & Teknik
Språkvetenskap
Översättningsvetenskap
19502
forskningsfråga
Översättningsvetenskap
11336
generativ grammatik
Språkvetenskap
Översättningsvetenskap
19507
1
konsekutivtolkning
Översättningsvetenskap
19508
simultantolkning
Översättningsvetenskap
19506
skrivtolkning
Översättningsvetenskap
19505
tolkstrategi
Översättningsvetenskap
19504
tolkteknik
Översättningsvetenskap
19503
yrkesetik
Översättningsvetenskap
19500
1
översättningsvetenskap
Översättningsvetenskap
Feedback?