Sökresultat: 86 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
19298
Winston Churchill
Egennamn
Politik
05518
Vänsterpartiet
Politik
Egennamn
14945
välfärd
Politik
18053
valsystem
Politik
03283
2
val
Politik
Föreningsliv
18498
utrikespolitik
Politik
18137
utrikesminister
Yrken
Politik
18205
utrikesminister
Yrken
Politik
09241
Utrikesdepartementet
UD
Egennamn
Politik
18497
Utrikesdepartementet
Egennamn
Politik
18496
Utbildningsdepartementet
Egennamn
Politik
14951
talman
Politik
Yrken
19349
Sverigedemokraterna
SD
Politik
Egennamn
18055
statsråd
Politik
18482
statsråd
Politik
Feedback?