Sökresultat: 33 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
17492
första året
första ring
Utbildning
Siffror
17493
tredje året
tredje ring
Utbildning
Siffror
17494
fjärde året
fjärde ring
Utbildning
Siffror
05691
1
i sex år
Siffror
07989
andra året
andra ring
Utbildning
Siffror
07241
1
för sex år sedan
Siffror
07244
1
för sju år sedan
Siffror
07331
1
om åtta år
Siffror
01439
om två år
Siffror
01444
om tre år
Siffror
01447
om fyra år
Siffror
01449
om fem år
Siffror
01458
varje år
årsvis
Siffror
01460
vartannat år
Siffror
01472
vart tredje år
Siffror
Feedback?