ID Ord Transkription Kommentar Ämne
08934
2
tretton
13
Siffror
01460
vartannat år
Siffror
08935
2
fjorton
14
Siffror
01472
vart tredje år
Siffror
08936
2
femton
15
Siffror
01479
vart fjärde år
Siffror
08937
2
sexton
16
Siffror
01483
vart femte år
Siffror
08939
2
sjutton
17
Siffror
01490
1
i ett år
Siffror
08940
2
nitton
19
Siffror
01492
1
i tre år
Siffror
01493
1
i fyra år
Siffror
01500
1
i fem år
Siffror
01511
1
i sju år
Siffror
Feedback?