Sökresultat: 96 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
16430
gastroskopi
Sjukvård
13169
badda
Sjukvård
10335
avgiftning
avgifta
Sjukvård
00639
tandställning
Sjukvård
00915
röntgen
Sjukvård
18536
stomi
Sjukvård
13486
lungräddning
Sjukvård
15092
tandställning
Sjukvård
13490
massage
Sjukvård
Kroppsvård
05869
mammografi
Sjukvård
13496
mun mot mun metoden
Sjukvård
13203
blodtransfusion
Sjukvård
05879
mödravård
Sjukvård
08841
cochleaimplantat
CI
Sjukvård
09225
CI
cochleaimplantat
Sjukvård
Feedback?