Sökresultat: 40 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
01392
gipsa
gips
Sjukvård
12933
hjärtlungmaskin
Sjukvård
13533
hjärtlungmaskin
Sjukvård
12929
inhalera
inhalator
Sjukvård
12930
1
inhalera
inhalator
Sjukvård
13398
kateter
Sjukvård
17167
kompress
Sjukvård
06034
kuvös
Sjukvård
13397
magnetkamera
Sjukvård
13348
pacemaker
Sjukvård
13641
pacemaker
Sjukvård
17155
pincett
Sjukvård
12997
plåster
Sjukvård
13559
respirator
Sjukvård
13516
rullator
Sjukvård
Feedback?