ID Ord Transkription Kommentar Ämne
13545
3
Aspergers syndrom
Sjukvård
12946
förbandslåda
Sjukvård
05912
pung
Sjukvård
13237
lungcancer
Sjukvård
12945
2
förvirrad
förbryllad
Sjukvård
Känslor
10461
bandage
Sjukvård
04272
pest
Sjukvård
13238
cancerframkallande
Sjukvård
13547
bår
Sjukvård
12944
förvärk
Sjukvård
19238
Parkinson
Parkinsons sjukdom
Sjukvård
00007
ansikte
Sjukvård
02709
ambulans
Fordon
Sjukvård
13240
cellprov
Sjukvård
13548
bår
Sjukvård
Feedback?