ID Ord Transkription Kommentar Ämne
13072
vårdguiden
Sjukvård
13051
vårdcentral
Sjukvård
Samhälle
13596
vårdavdelning
Sjukvård
13603
vårdare
Sjukvård
19346
vuxendöv
Sjukvård
19347
vuxendöv
Sjukvård
13569
vricka
vrickning
Sjukvård
04555
vitamin
Sjukvård
12959
1
vitamin
Sjukvård
13583
vitamin
Sjukvård
01990
vita blodkroppar
Sjukvård
13576
vita blodkroppar
Sjukvård
09621
virus
Sjukvård
19378
virus
Sjukvård
13654
vinterkräksjuka
Sjukvård
Feedback?