ID Ord Transkription Kommentar Ämne
13234
bäcken
Sjukvård
13542
stolpiller
Sjukvård
04252
magsår
Sjukvård
13235
bältros
helveteseld
Sjukvård
13544
ögondroppar
Sjukvård
12948
fontanell
Sjukvård
05911
1
pubertet
Sjukvård
13236
vaccinering
Sjukvård
13545
3
Aspergers syndrom
Sjukvård
12946
förbandslåda
Sjukvård
05912
1
pung
Sjukvård
13237
lungcancer
Sjukvård
12945
2
förvirrad
förbryllad
Sjukvård
Känslor
10461
bandage
Sjukvård
04272
pest
Sjukvård
Feedback?