Enskilt tecken

Manual meny

Enskilt tecken

När du har klickat in på ett tecken, antingen genom att klicka på id-numret, bilden eller ordet kommer du till denna nya sida. 
Här finns flera möjligheter.

 

 

Alltid synligt

Tillbaka

Den här länken skickar dig till din föregående sida. Alltså den sidan du kom ifrån.

Föregående tecken

Den här länken skickar dig till föregående tecken. Alltså det tecken som låg före det aktuella i resultatlistan.

Nästa tecken

Den här länken skickar dig till nästa tecken. Alltså det tecken som låg efter det aktuella i resultatlistan.

Fliken Tecken

Videospelare

Här finns en videospelare som visar hur det valda tecknet utförs genom att visa ett inspelat videoklipp.

ID-nummer

Ett ID-nummer är ett unikt nummer som tilldelas alla tecken. Det är bra att använda sig av ID-nummer när man t.ex. vill att en annan person ska gå in på exakt samma tecken.

Ämne

De flesta ord är indelade i olika ämnen för att du ska veta vad ordet är och vad det tillhör för grupp. Du kan även göra en sökning på ett speciellt ämne via Ämnen i huvudmenyn. T.ex. om du endast vill få fram tecken inom ämnet Kläder.

Formbeskrivning

Här är en beskrivning av hur tecknet utförs. Alltså kan det t.ex. vara hur händerna ska vara vinklade, om ordet har någon bokstavering, vilken sorts kontakt som ska utföras mot kroppen, eller vilka rörelser som ska ske.

Andra tecken med samma betydelse (AT)

Finns den här knappen synlig under tecknets beskrivning? I så fall kan du genom att klicka på den här knappen få fram vilka andra tecken som tillhör det här ordet. T.ex. finns det tre olika sätt att teckna ordet Kaka på. Det är alltså de här tre som kommer visas i en lista.

Tecknet kan också betyda (TB)

Finns den här knappen synlig under tecknets beskrivning? I så fall kan du få fram fler ord som utförs på samma sätt och har samma transkription.

Fliken Exempel

Videospelare

Här finns en videospelare som visar hur det valda tecknet utförs genom att visa ett inspelat videoklipp.

Visa i SlowMotion (SM)

Om den här knappen finns tillgänglig under videoklippet finns det möjlighet att få en långsammare uppspelning av videoklippet. Tryck på knappen och när du ser att knappen bytt till ”(NH) Visa i normal hastighet” trycker du på playknappen på videoklippet som syns så kommer du se en långsammare version.

Visa i normal hastighet (NH)

Om du har tryckt på ”(SM) Visa i SlowMotion” kommer den nya knappen ”(NH) Visa i normal hastighet” att synas. Klickar du på den kommer du åter tillbaka till original filmen som spelas upp i normal hastighet.

Exempel 1, Exempel 2 etc.

Till varje videoklipp hör ett exempel. Du ser vilket videoklipp som är det aktuella genom att se vilket exempel som har ljusare bakgrund. Varje exempel har en siffra och under denna står den mening som videoklippet visar.

Andra teckens exempelfilmer som innehåller ordet

Ser du denna text betyder det att exempel knapparna under den här texten är hämtade ifrån andra ords exempelfilmer. Dessa exempel knappar fungerar precis på samma sätt som de ordinarie.

Fliken Foto & Transkription

Bilder

Här visas stillbilder tagna ifrån tecknets filmer för att du snabbt ska få en överblick hur tecknet utförs.

Transkription

Det här visar hur tecknet beskrivs i text. Genom transkription kan du alltså läsa hur tecknet utförs.

Tecken med samma transkription (men med olika betydelser) utförs alltså på samma sätt och dessa kan hittas genom knappen (TB) under fliken Tecken.

ID-nummer

Ett ID-nummer är ett unikt nummer som tilldelas alla tecken. Det är bra att använda sig av ID-nummer när man t.ex. vill att en annan person ska gå in på exakt samma tecken.

Beskrivning

Här är en beskrivning av hur tecknet utförs. Alltså kan det t.ex. vara hur händerna ska vara vinklade, om ordet har någon bokastavering, vilken sorts kontakt som ska utföras mot kroppen, eller vilka rörelser som ska ske.

Glosa

Tecknets specifika namn oavsett betydelse visas som Glosa. D.v.s. glosan talar om hur tecknet utförs.

Förekomster

Siffrorna anger hur många gånger detta tecken förekommer i de olika materialen: Lexikonets egna meningar, Korpusmaterialen och Enkätsvaren. Siffrorna efter Korpus anger hur många tecken som kan hänvisas till korpusmaterialen offentligt respektive totala förekomster. (De som inte är offentliga kräver inloggning av olika anledningar som t.ex. sekretess etc)