Läge

Manual meny

Vad är Läge?

I huvudmenyn finns det en sida som heter Läge. Det här är en bra funktion om du ser någon göra ett tecken som du inte vet vad det betyder.

När du tryckt på länken Läge kommer du till en sida där du får välja var på kroppen tecknet utfördes (vilken lägesposition det var). När du valt det kommer du få upp en resultatlista. Vill du sortera ut ytterliggare finns det fler val du kan välja. Du kan t.ex. gå in och välja hur handformen på högerhanden såg ut eller varför inte välja om tecknet utfördes med en, två händer (med ena aktiv) eller två händer (med båda aktiva). Desto mer detaljerad du kan vara desto snabbare kommer du hitta det tecken du söker och hitta dess betydelse.

Läs mer om vad du har för valmöjligheter för resultat-listan på manual sidan Resultat-listornas möjligheter.