Tecknet för mellan kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00374
1
mellan
00375
2
ungefär
cirka, omkring
00376
göra sig av med
02510
rensa
07243
utrota
förinta
07535
1
lagom
07631
medel
08473
mellanmål
mellis
10807
eliminera
elimination
Spel
12445
elimination
Matematik
12488
radera
14855
förintelse
förintelsen
Feedback?