Tecknet för mellan kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
07631
medel
14855
förintelse
förintelsen
07243
utrota
förinta
12488
radera
10807
eliminera
elimination
Spel
02510
rensa
08473
mellanmål
mellis
07535
1
lagom
12445
elimination
Matematik
00374
1
mellan
00375
2
ungefär
cirka, omkring
00376
göra sig av med
Feedback?