Tecknet för mellan kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
07243
utrota
förinta
00375
2
ungefär
cirka, omkring
02510
rensa
12488
radera
08473
mellanmål
mellis
00374
1
mellan
07631
medel
07535
1
lagom
00376
göra sig av med
14855
förintelse
förintelsen
10807
eliminera
elimination
Spel
12445
elimination
Matematik
Feedback?