Tecknet för göra sig av med kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
14855
förintelse
förintelsen
12488
radera
12445
elimination
Matematik
10807
eliminera
elimination
Spel
08473
mellanmål
mellis
07631
medel
07535
1
lagom
07243
utrota
förinta
02510
rensa
00376
göra sig av med
00375
2
ungefär
cirka, omkring
00374
1
mellan
Feedback?