Tecknet för adjungerad kan också betyda

ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00141
medhjälpare
03021
biträdande
09384
biträda
Juridik
03020
adjungerad
Föreningsliv
Feedback?