Visar resultat för sökning

Sökresultat: 10028 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00715
(siffra)
19460
(årtal)
02142
1 öppning
Spel
05049
1 över 1
Spel
09088
1-2-3 regeln
Spel
10701
10 - 12 regeln
Spel
19342
10 kronor
tio kronor
Siffror
04474
10 öre
Tecknet är mindre vanligtmv Ekonomi
13784
2 + 10
Sport
13785
2 minuters utvisning
Sport
13786
2 serier
Sport
13787
2 x 20
Sport
10703
2 öppning
Spel
10705
2 över 1
Spel
02853
25 öre
Tecknet är mindre vanligtmv Ekonomi
Feedback?