Vilken lägesposition har höger hand?

Genom att välja exakt lägesposition i ansiktet minskar du antalet tecken i sökningen.

hjassan pannan hakan mun kind2 kind nasa orat2 orat oga2 oga
Feedback?