ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00715
(siffra)
19460
(årtal)
01631
2
0 - 0
Siffror
04844
2
0 - 0
Siffror
07255
2
0 - 0
Siffror
01632
1
1 - 1
Siffror
07258
1
1 - 1
Siffror
02142
1 öppning
Spel
05049
1 över 1
Spel
09088
1-2-3 regeln
Spel
10701
10 - 12 regeln
Spel
19342
10 kronor
tio kronor
Siffror
04474
10 öre
Tecknet är mindre vanligtmv Ekonomi
10702
11 - regeln
Spel
13781
11-mannalag
Sport
Feedback?