• Meny
  • ?
  • Sök

Manual - Hur använder jag lexikonet?

Manual meny

Vad är sökfunktionen Genuina tecken?

I den detaljerade sökningen finns det ett alternativ som heter Genuina tecken. Med denna sökning får du direkt fram de genuina tecknen, alltså de tecken som oftast inte har ett motsvarande svenskt ord.

Det innebär att man måste se ett meningsexempel för att förstå dess innebörd. Genuina tecken har inte heller svenskinlånade munrörelser. Munrörelserna följer alltså inte ett svenskt ord utan är genuint teckenspråkliga.

Läs mer om vad du har för valmöjligheter för resultat-listan på manual sidan Resultat-listornas möjligheter.