Sök:

Familj

Vi undersöker vilket tecken du använder för respektive svenska ord inom ämnet FAMILJ. (26 frågor)

Frågor om dig

Innan vi börjar har vi några frågor om dig som person.

Jag identifierar mig som...

Fråga 1 av 6

FEEDBACK