Sök:

Källhänvisning

För att referera till det webbaserade Svenskt teckenspråkslexikon gör du så här:

a. I löpande text: 
Skriv (Svenskt teckenspråkslexikon, 2023) inom parentes

b. I källförteckning:
Svenskt teckenspråkslexikon (2023). Tillgänglig via https://teckensprakslexikon.su.se (hämtad februari 2023)

c. Om Svenskt teckenspråkslexikon i källförteckning:
Mesch, J., Cortes, E. E., Björkstrand, T., Kankkonen, N., Bäckström, J. & Hansson, P. (kommande). Teckenspråkslexikografi – utmaningar i en annan modalitet. Nordiska studier i lexikografi.

d. Vid hänvisning direkt till en särskild videofil för ett tecken eller en mening:
Skriv t.ex "KATT". Svenskt teckenspråkslexikon, 2023. Hämtad 2023-01-15 från https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00344

eller "Jag har haft katt i 14 år". Svenskt teckenspråkslexikon, 2023. Hämtad 2023-01-15 från https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00344?phraseid=003442

FEEDBACK