Sök:

Källhänvisning

För att referera till det webbaserade Svenskt teckenspråkslexikon gör du så här:

a. I löpande text; skriv (Svenskt teckenspråkslexikon, 2023) inom parentes

b. I referenser; Svenskt teckenspråkslexikon (2023). Tillgänglig via https://teckensprakslexikon.su.se (hämtat februari 2023)

c. Om Svenskt teckenspråkslexikon i referenser;

(Text kommer senare)

d. Vid hänvisning direkt till en särskild videofil för ett tecken eller en mening; skriv t.ex "KATT". Svenskt teckenspråkslexikon, 2023. Hämtad 2023-01-15 från https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00344

eller "Jag har haft katt i 14 år". Svenskt teckenspråkslexikon, 2023. Hämtad 2023-01-15 från https://teckensprakslexikon.su.se/ord/00344?phraseid=003442

FEEDBACK