Sök:

Beskrivning

Beskrivning

När du klickar på ett tecken på Teckenspråkslexikonets hemsida så brukar det finnas tre tillhörande flikar, men vid vissa tecken finns det fyra tillhörande flikar.

Under den fjärde fliken hittar du ”beskrivning”, den fliken används när vi behöver lägga till lite extra information kring ett tecken. Om ett tecken bara har tre flikar, så innebär det att ingen beskrivning finns adderad till just det tecknet.

Syftet med fliken ”beskrivning” är att ge extra information om ett tecken, till exempel lite historisk bakgrund till varför tecknet tecknas just på det här sättet. Eller för att ge information för att kunna göra rätt teckenval när det gäller svenska ord som kan ha två olika betydelser. Detta kan annars vara lite förvirrande och det är lätt att det blir ett teckenval som blir fel i sammanhanget.

Jag ska visa ett exempel med ordet ”glas”.

I lexikonet finns det angivet två olika tecken för ordet ”glas”, det ena tecknet betyder dryckesglas och det andra tecknet betyder materialet glas.

Om man tecknar så här;

”Vill du ha ett glas med vatten?” med teckenvalet för materialet glas så blir det ett felaktigt teckenval, man ska istället använda tecknet för dryckesglas.

Syftet med fliken ”Beskrivning” är alltså att undvika att göra sådana felaktiga teckenval.

Om man vill se en lista över alla tecken som har en beskrivning så går man in på detaljerad sökning och klickar där på ”beskrivning”, finns längst ner på sidan.

Då får man fram en lista med alla tecken som har fliken ”beskrivning” adderad.

FEEDBACK