Sök:

Enkätundersökning

I vår grupp så har vi genomfört en enkät som skickades ut till olika användare, främst till personer i Facebook-gruppen ”Teckenspråkslexikon”. 

Vi bad användarna titta och sedan svara på olika frågor och vi fick in över 250 svar vilket är ett riktigt bra resultat. Sedan gjorde vi en översyn och en sammanställning av svarsresultaten där vi tittade på till exempel användarnas synpunkter, kommentarer, kritik med mera.

Av detta skrev vi en artikel som vi har skickat till en konferens i Turin i Italien som äger rum i slutet av maj månad 2024.

Vi har nyligen fått besked att artikeln blivit antagen och blivit utvald som en av de bästa artiklarna så vi ska åka dit och hålla en föreläsning för konferensdeltagarna.

Vi hoppas i och med detta att vi kan få till ett ökat samarbete mellan vår grupp och användarna.

FEEDBACK