Sök:

Svar på öppna brevet från SDUR

Vi som jobbar med Svenskt teckenspråkslexikon har som vårt huvudsakliga mål att dokumentera tecknen i det svenska teckenspråket och göra dessa tillgängliga för allmänheten på vår hemsida på nätet. I vårt arbete försöker vi följa mönster i användningen av språket för att även kunna vägleda kring vilka tecken som används men också hur de uppfattas. Det kan handla om vilka tecken som är ålderdomliga, vilka som används regionalt på en viss plats, men också vilka tecken som kan anses stötande. Under hösten 2020 och våren 2021 har vi tydligare arbetat mot att markera tecken som vi vet att vissa teckenspråksanvändare undviker pga att de ses som kränkande. Det har t.ex. handlat om tecknet AFRIKA (‘brun’ + ‘ansikte’) som nu markerats med texten “kan uppfattas som kränkande” i röd färg. På så vis kan vi tydligt beskriva för våra användare att tecknet kan kränka andra och att det finns ett annat alternativ i det afrikanska tecknet för AFRIKA (som visar kontinentens form). Vi förklarade för Granskningsnämnden i januari 2021 – efter att de kontaktat oss i frågan – att det äldre tecknet kan ses som kränkande och att det nya tecknet börjar användas mer och mer.
 
Vårt uppdrag med att dokumentera det svenska teckenspråket innefattar även äldre tecken som fallit ur bruk av olika skäl. Detta speglar det arbete som görs av Svenska Akademien på det svenska språket, där kränkande eller olämpliga ord inte tas bort ur dokumentationen utan istället markeras för att informera och rekommendera kring användningen – t.ex. att ett ord/tecken kan uppfattas som kränkande, med andra rekommenderade alternativ. Att helt enkelt ta bort orden/tecken kan ha motsatt effekt, genom att man inte längre kan peka på information om stötande språkbruk. 
 
Vi tar tacksamt emot alla typer av kommentarer kring lexikonets innehåll och funktioner och arbetar löpande med att förbättra dessa. Vi är öppna för fortsatt dialog kring problematiska teckenval och har nu kontaktat personerna och organisationerna bakom det öppna brevet för att kunna diskutera frågan om vilka tecken som ska finnas med på lexikonets hemsida och hur vi bäst kan ge information och rekommendation om språkbruk.
FEEDBACK