Sökresultat: 30 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
11936
P
Handalfabetet
11937
1
Q
Handalfabetet
11938
R
Handalfabetet
11939
S
Handalfabetet
11940
1
T
Handalfabetet
11941
U
Handalfabetet
11942
V
Handalfabetet
11943
W
Handalfabetet
11944
X
Handalfabetet
11945
1
Y
Handalfabetet
11946
1
Z
Handalfabetet
11977
Z
Tecknet är mindre vanligtmv Handalfabetet
11947
Å
Handalfabetet
11948
Ä
Handalfabetet
08947
1
Ö
Handalfabetet
Natur
Feedback?