Sökresultat: 414 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
10274
Västmanland
Tecknet är mindre vanligtmv Geografi
10275
väveri
10276
väveri
10281
växa
10284
växel
växla
10285
ånger
10292
åsna
Djur
10293
åter
10294
ägg
10295
älska
10297
ändra
10298
ängel
10303
är
10304
ära
aktning
10305
även
Feedback?