Sökresultat: 52 st
ID Ord Transkription Kommentar Ämne
14324
kastsektor
Sport
14372
kulstötning
kula
Sport
14396
landsväg
Sport
14431
långdistans
Sport
04414
längdhopp
Sport
14443
1
löpning
löpare
Sport
01926
maraton
Sport
01941
maraton
Sport
14448
maraton
Tecknet är mindre vanligtmv Sport
14509
målsnöre
Sport
14522
nedslag för diskus
Sport
14523
nedslag för kula och slägga
Sport
14524
1
nedslag för spjut
Sport
14662
ribba
Sport
14695
sandgrop
Sport
Feedback?