Sök:

avgudadyrkan

Videolänkar
Repetera video
Visa foton Dölj foton

Formbeskrivning

Flata händer, uppåtriktade och vända mot varandra, förs kort framåt och nedåt ett par gånger med bibehållen kontakt med varandra // Pekfingret, framåtriktat och nedåtvänt, upprepade kontakter ovanpå den framåtriktade och uppåtvända V-handens långfinger // Pekfingret, uppåtriktat och framåtvänt, förs uppåt i huvudhöjd

Lexikon-ID: 06693
Glosa i STS-korpus: -

Transkription

􌤵􌥗􌤢􌤢􌤵􌤶􌦃􌥧􌥠􌤭􌤴􌤸􌥈􌤴􌥙􌤟􌥼􌥻􌥠􌥈􌤵􌤷􌥦

Förekomster

Lexikonet: 0 träffar
Korpusmaterial: 0 träffar
Enkäter: 0 träffar

Uppdaterat: 2023-06-27
FEEDBACK