Arvskifte

SMSlow MotionSlow Motion aktiverad SISpela igenSpela igen aktiverad
ID-nummer
09309

Ämne
Juridik / Arv

Beskrivning
Pekfingrar, riktade mot varandra och inåtvända, förs framåt och nedåt från högra axeln i framåtgående cirklar växelvis ovanpå varandra // Pekfingrar, framåtriktade och vända mot varandra, förs mot varandra i en uppåtgående båge, korsar varandra

Förekomster
Lexikonet: 0 träffar
Korpusmaterial: 0 träffar
Enkäter: 0 träffar

TBTecknet kan också betyda
Transkription
􌤡􌥔􌥘􌥈􌤹􌥈􌥓􌥘􌦃􌥧􌥰􌦋􌦇􌥠􌤴􌥗􌥈􌥈􌤴􌤶􌦅􌥼􌦎

ID-nummer
09309

Beskrivning
Pekfingrar, riktade mot varandra och inåtvända, förs framåt och nedåt från högra axeln i framåtgående cirklar växelvis ovanpå varandra // Pekfingrar, framåtriktade och vända mot varandra, förs mot varandra i en uppåtgående båge, korsar varandra

Glosa Korpus
Uppdaterad: 2019-01-10
Feedback?