Sök:

topikalisering

Videolänkar
Repetera video
Visa foton Dölj foton

Formbeskrivning

Bokstaveras: T-O-P-I-K-A-L-I-S-E-R-I-N-G

Lexikon-ID: 11674
Glosa i STS-korpus: -

Transkription

#(topikalisering)

Förekomster

Lexikonet: 0 träffar
Korpusmaterial: 0 träffar
Enkäter: 0 träffar

Uppdaterat: 2024-03-24
FEEDBACK