Defibrillator hjärtstartare

SMSlow MotionSlow Motion aktiverad SISpela igenSpela igen aktiverad
ID-nummer
12901

Ämne
Sjukvård / Instrument & utrustning

Beskrivning
Dubbelkroken, uppåtriktad och vänstervänd, kontakt med munnen // Dubbelkrokar, uppåtriktade och vända mot varandra, upprepade kontakter bredvid varandra // Knutna händer, nedåtriktade och vända mot varandra, förs kort nedåt, upprepas

Förekomster
Lexikonet: 0 träffar
Korpusmaterial: 0 träffar
Enkäter: 0 träffar
Transkription
􌤌􌤽􌤵􌤶􌤟􌥠􌤵􌥗􌤽􌤽􌤵􌤶􌤟􌥼􌥻􌥠􌥖􌥗􌤦􌤦􌥖􌤶􌥸􌥼􌥻

ID-nummer
12901

Beskrivning
Dubbelkroken, uppåtriktad och vänstervänd, kontakt med munnen // Dubbelkrokar, uppåtriktade och vända mot varandra, upprepade kontakter bredvid varandra // Knutna händer, nedåtriktade och vända mot varandra, förs kort nedåt, upprepas

Glosa Korpus
Uppdaterad: 2020-06-03
Feedback?