ID Ord Transkription Kommentar Ämne
07908
vänsterhänt
05518
Vänsterpartiet
Politik
Egennamn
17259
1
vänstertrafik
06766
1
vänstertrafik
13104
vänsterytter
Sport
00207
vänta
12052
vänta
01436
vänta bara
Tecknet är mindre vanligtmv
00654
vänta på
längta efter
12842
väntevärde
Matematik
12843
väntevärde
Matematik
12844
väntevärdesriktig
Matematik
12845
väntevärdesriktig
Matematik
17991
väntrum
10640
väpnat hot
Juridik
Feedback?