ID Ord Transkription Kommentar Ämne
02234
väva
10275
väveri
10276
väveri
14386
väveri
00917
växa
04651
växa
Natur
05408
växa
07803
växa
stiga i värde
Ekonomi
02979
växa
stiga i värde
Ekonomi
10281
växa
12846
växa (om kurva)
Matematik
12847
växa (om kurva)
Matematik
12848
växa (om kurva)
Matematik
12849
växa (om kurva)
Matematik
00249
växa upp
Feedback?