ID Ord Transkription Kommentar Ämne
00144
Italien
italiensk
Tecknet är mindre vanligtmv Geografi
06893
Israel
Tecknet är mindre vanligtmv Geografi
06908
jude
judisk
Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Folkgrupper
06909
judendom
Tecknet är mindre vanligtmv Religion
03795
neger
Tecknet är mindre vanligtmv
06623
Önnestad
Tecknet är mindre vanligtmv Geografi
13491
mentalsjukhus
Tecknet är mindre vanligtmv Sjukvård
Samhälle
07023
muslim
Tecknet är mindre vanligtmv Religion
Folkgrupper
08170
1
neger
Tecknet är mindre vanligtmv
03940
1
neger
Tecknet är mindre vanligtmv
15868
Yemen
Tecknet är mindre vanligtmv Geografi
17232
Zimbabwe
Tecknet är mindre vanligtmv Geografi
16230
Idaho
Tecknet är mindre vanligtmv Geografi
16231
Colorado
Tecknet är mindre vanligtmv Geografi
16233
1
Kazakstan
Tecknet är mindre vanligtmv Geografi
Feedback?