ID Ord Transkription Kommentar Ämne
19499
copingstrategi
Översättningsvetenskap
19500
1
översättningsvetenskap
Översättningsvetenskap
19501
1
översättningsvetenskap
Översättningsvetenskap
19502
forskningsfråga
Översättningsvetenskap
19503
yrkesetik
Översättningsvetenskap
19504
tolkteknik
Översättningsvetenskap
19505
tolkstrategi
Översättningsvetenskap
19506
skrivtolkning
Översättningsvetenskap
19507
1
konsekutivtolkning
Översättningsvetenskap
19508
simultantolkning
Översättningsvetenskap
19509
1
konsekutivtolkning
Översättningsvetenskap
Feedback?