Sök:

Sorteringen

Här kommer lite information om sorteringen i söklistan. Hur den sorteras och varför sorteringen sker på detta sätt.

Här kommer lite information kring hur sortering fungerar i Teckenspråkslexikonet.

Om du söker efter ett ord så får du upp en söklista med till exempel två – fyra tecken.

Av dessa tecken så vet du kanske inte vilket tecken som du ska använda, vilket tecken som är vanligast.

Inbyggt i systemet finns en beräkning som styr i vilken ordning tecknen visas i söklistan.

Högst upp i söklistan är det vanligaste förekommande tecknet placerat, längst ned i listan är det tecken som är minst vanligt placerat.

Ett exempel; Jag söker efter ordet ”Växjö” och får upp en söklista med fyra träffar.

De olika tecknen ser ut så här:

 

Du väljer tecken nr ett i listan, ”Växjö”.

Ett tips, om du klickar på tecknet så får du ett nytt fönster som ser ut så här;

 

Längst ner till höger på skärmen står det ”Träffar”, där kan man se beräkningen kring vilket tecken som är vanligast. ”Träffar” betyder hur många gånger tecknet dykt upp i det transkriberade material, i Korpus samt i Teckenspråkslexikonets tecknade meningar.

I denna beräkning ingår också det som heter ”enkät”.

”Enkät” innebär att vi har gått ut och frågat döva och teckenspråkiga kring vilket tecken som de använder sig mest av från en given lista och bett dem kryssa i sitt svar i listan.

Det tecken som får högst antal träffar samt används mest enligt enkäten är det tecken som hamnar högst upp i listan.

FEEDBACK