Sök:

Sök i korpusmaterial

Nu kan du söka efter meningar från olika korpusmaterial genom att klicka på en länk i teckenspråkslexikonet

Sök i korpusmaterial

 

Nu finns det en ny funktion i lexikonet.

Som ni vet så har vi två verksamheter, teckenspråkslexikonet och korpusverksamheten.

Korpusverksamheten innebär att vi har personer som transkriberar videomaterial, dvs översätter varje tecken i filmen till skriven svenska.

Nu äntligen är dessa två verksamheter sammankopplade! Det fungerar på så vis att om jag söker efter ett visst ord i teckenspråkslexikonet så synkas det med korpus och visar meningar där ordet förekommer även i den verksamheten.

Lexikonet har fortfarande sina egna meningar, denna nya funktion i Korpus är till för om du vill se längre meningar med ett visst ord eller meningar med ett visst ord utförda på olika sätt.

 

Ett exempel; Du vill söka efter ordet ”skola” i teckenspråkslexikonet. Du skriver in ordet ”skola” och då visas en videoruta på din skärm. I videorutan syns tre flikar, fliken längst till höger heter ”Fototranskription”, klickar du på den fliken kommer denna ruta upp på din skärm;

 

Som du ser så står det ”Glosa Korpus” längst ned, och i fältet intill står det nu ”skola”. Klickar du på ”skola” så vidarekopplas du automatiskt till Korpus och får där upp en lista med meningar där ordet ”skola” förekommer.

 

Detta är viktigt att tänka på och ha koll på!

Om du nu istället klickar på den första fliken ”Tecken” och tittar under rubriken ”Förekomst” och länk nummer två i listan som heter ”Korpusmaterial”. I exemplet ”skola” står det att i korpusmaterialet är förekomsten 138 av totalt 197 träffar. 138 träffar innebär att dessa träffar är offentligt material som vem som helst får ta del av och titta på.

197 träffar avser den totala summan av träffar och antalet som överstiger 138 st. är inte offentligt material, detta kan bero på GDPR-lagen eller så är material inte färdigbearbetat.

Om du klickar på siffran 138 så kopplas du även här till Korpus.

Som ni förstår så är denna nya möjlighet till stor nytta eftersom du nu både kan se meningar i Teckenspråkslexikonet men även meningar från övrigt teckenspråksmaterial på video.

FEEDBACK