Sök:

Varianter

Nu har vissa poster slagits ihop.

Fonologiska varianter slås ihop och lexikala varianter har egna poster.

Nu finns det en ny funktion i lexikonet.

Ni kanske har noterat att det står siffror framför vissa svenska ord i listan, se exempel.

Siffrorna visar på varianter, det finns två olika typer; fonologiska varianter och lexikala varianter. Med fonologiska varianter menas tecken som har samma betydelse men som har små skillnader i hur tecknet utförs, med lexikala varianter menas tecken som har samma betydelse men som tecknas på helt olika sätt. Exempel på fonologiska varianter är tecknen för ”kurator”, se exempel, här är det bara handformen som ser lite annorlunda ut för de två varianterna av tecknet.

Vad som är anledningen till att de två tecknen för ”kurator” skiljer sig åt vet man inte, det handlar om individuella preferenser.

Lexikala varianter på ”kurator”, se exempel. Som ni ser så ser tecknen helt olika ut, därför tillhör tecknen gruppen Lexikala varianter.

I listan med lexikala varianter anges ingen siffra intill det svenska ordet, istället står ordet angivet två gånger i listan, en gång för respektive variant.

I listan med fonologiska varianter slås alla varianter ihop till en och samma rad.

Om du klickar på ordet ”kurator” så kommer du se att det finns ett till fönster och klickar du där så visas ytterligare en film med en variant av tecknet.

 Sedan är det upp till dig vilket av tecknen som du vill använda.

FEEDBACK